torsdag den 8. december 2011

Spejlglat - spejl glat

Spejlglatte veje er særlig omtalt i disse tider (vintertid) i medierne.

Et spejl er ellers ikke pr. definition særlig glat.

Ordsproget indikerer, at vejene er tilfrosset på en sådan måde, at personer kan spejle sig i vejene. Afspejlingseffekten kommer af det vand, der ligger på vejene, som evt. henover natten er frosset til is hvilket i kombination med lys giver en spejleffekt.

tirsdag den 9. august 2011

En halv Nelson - ½ Nelson

En halv Nelson dækker tilsyneladende over et brydegreb. Hvorfor hedder grebet ikke blot en Nelson - er en halv Nelson et brydegreb for personer, der har mistet en arm?

En halv Nelson kan endvidere også udføres med skrue.

Talemåde/ordsproget anvendes ofte i de situationer, hvor folk er uvidende omkring navnet på en akrobatisk udførelse. Talemåden kunne evt. anvendes om et flyvespark kendt fra kampsporten

mandag den 8. august 2011

Det blæser en pelikan

Når noget blæser som en pelikan, hvor meget blæser det så? Det må tilsyneladende være slemt, når orkan er en halv pelikan?

Der er fundet flere forskellige forklaringer på talemåden. En er blandt andet at pelikan rimer på orkan - men er det virkelig den sande grund for talemåden?

Svar
Som ovenfor anført er betydningen, at der blæser meget - men hvor meget? Hvornår talemåden præcist er opstået, kan ikke klarlægges monokausalt, men i Kaj Boms Slangordbog fra 1948 står det udtrykkeligt, at man allerede dengang brugte ordet pelikan om stormvejr. Pelikan er opstået som en spøgende omskrivning af orkan på grund af lydligheden.

Kilde: Politikens "Sproghjørnet fra 28. juli 2004": 

Appelsinfri

Talemåden "han er vist ikke appelsinfri" anvendes om folk, der ikke er ædru.

Hvordan denne talemåde er kommet til eksistens er endnu uvist - hvordan kan ophavsmanden dog kæde appelsin og alcohol sammen?

Fis i en hornlygte

Denne talemåde "en fis i en hornlygte" er en af de humoristiske talemåder, jeg til dags dato kender. Betydningen er dog ikke uklar for de fleste:

Talemåden indikerer, at der er tale om bondefangeri eller andre opreklamerede ting hvor der ikke er realitet bag.

Et eksempel på talemåden er:

Jens reklamerer i avisen via sit firma, som sælger computere, at han kører tilbud på computere til en pris på blot 1500 kr.. Da Martin kommer ned i butikken, siger Jens at der er udsolgt. Der var desværre blot tale om een computer, som var sat ned i pris. Dette er en fis i en hornlygte

Ugler i mosen

Hvad betyder at "der er ugler i mosen"?


I hverdagen bruges det til, at der er fare på færde, eller at noget afviger fra det normale. Der er med andre ord tale om, at der på et uvidende tidspunkt vil indtræde en ukendt handling. 


Men hvor stammer denne talemåde fra? 

Spar 2 - spar to

Hvilken betydning har det, at man sætter talemåden "så det siger spar 2" til sidst i en sætning?

Han slår hårdt så det siger spar 2
Jens har problemer, så det siger spar 2


Det er endnu uvist hvad denne talemåde betyder. Har du en gisning herom, skal du naturligvis være velkommen til at skrive en kommentar, så vi kan få klarlagt talemåden.